Teamontwikkeling met paarden activeert in essentie de natuurlijke basics van samenwerking en communicatie en brengt je op die manier als team in beweging. Een beweging waarin je kansen ontdekt voor een betere samenwerking en heldere communicatie
De essentie
In elk bedrijf is samenwerking en communicatie cruciaal. Door de dagdagelijkse operationele drukte is er niet altijd de ruimte om bewust stil te staan bij die samenwerking.

Je wisselt eerst ervaringen en verwachtingen uit over de communicatie en samenwerking, vervolgens krijgen jullie als teamleden de gelegenheid om in een veilige, niet-beoordelende context je gezichtsveld op samenwerking te verbreden. Doorheen dit proces reflecteren we over de do’s en dont’s in communicatie en samenwerking.

Concrete werkdoelen
Doorheen de dag werken we in verschillende settings met mogelijke thema’ s, zoals:

Ontdekken van de talenten in je team

Ervaren welke natuurlijke posities in je team aanwezig zijn en hoe je deze optimaal kan inzetten

De leidende principes en kernwaarden in je organisatie helder zien

Verbinding scheppen en bepalen van het gezamenlijke doel en focus

Samen de meest succesvolle manier van samenwerken vinden

In beeld brengen van de belangrijkste verbeterpunten in het team of de organisatie

Groeien als team ten aanzien van externe invloeden uit je omgeving

Inzichten verwerven over hoe je team overkomt op de omgeving

Daadkracht optimaliseren om nieuwe inzichten versterkend in te zetten in jullie teamwerking

Vanuit deze onvergetelijke, rijke ervaring creëren we een bijzonder fijn en doelgericht resultaat.

PRAKTISCH

Na een afstemmend gesprek waarin we jullie doelstelling uitvoerig bespreken gaan we gedurende één dag actief, ervaringsgericht en reflectief aan de slag.
Om het proces en de interactie zo waardevol mogelijk te maken, werken we met teams van maximum 10 personen. Uitbreiding van het aantal teamleden is mogelijk indien de teamsessie deel uitmaakt van een ontwikkelingstraject.
De samenstelling van de groepen kan homogeen per afdeling of heterogeen over de afdelingen heen.

Belangrijk criterium is dat de communicatie en samenwerking tussen de deelnemers een concrete invulling kent/zal kennen.